Tinh thể đá quý Aquamarine Việt Nam

Ngọc xanh biển hay ngọc berin hay là một loại đá quý màu xanh berin. Ngọc berin còn có tên là aquamarine. Aquamarine màu thanh bình gợi lên sự yên bình của biển cùng tên với nó. Trên thực tế, cái tên “aquamarine” có nguồn gốc từ tiếng Latinh aqua , có nghĩa là nước, và marina , có nghĩa là biển.

Ngọc xanh biển hay ngọc berin hay là một loại đá quý màu xanh berin. Ngọc berin còn có tên là aquamarine. Aquamarine màu thanh bình gợi lên sự yên bình của biển cùng tên với nó. Trên thực tế, cái tên “aquamarine” có nguồn gốc từ tiếng Latinh aqua , có nghĩa là nước, và marina , có nghĩa là biển.

Tìm hiểu chi tiết đá Aquamarine: Ngọc Xanh Biển - (Aquamarine quartz)