Khai thác đá

Viên RUBY Việt Nam thô trọng lượng 353.15 carat

Ruby thô trọng lượng 353.15ct đang được bán với giá 8.5usd tại Việt Nam 100% t...

Tinh thể đá spinel tự nhiên hình giác tứ diện

Tinh thể đá spinel tự nhiên hình giác tứ diện được khai thác tại vùng đất đá quý...

Tinh thể Tuormaline xanh giác tứ diện

Tinh thể Tuormaline xanh giác tứ diện tự nhiên tại Lục Yên, Yên Bái, Việt Nam

Ngọc bích Neprhite tự nhiên (Natural indonesian rough ...

Loại đá này là một loại ngọc bích nephrite có nguồn gốc từ Aceh, Indonesia.