Ngư dân lại nhặt được Long Diên Hương quý hiếm trị giá hơn 300.000 USD

Một ngư dân Thái Lan may mắn tìm thấy Long Diên Hương khổng lồ trị giá hàng trăm nghìn USD.

Một ngư dân Thái Lan may mắn tìm thấy Long Diên Hương khổng lồ trị giá hàng trăm nghìn USD.