Hỏi - đáp

Tại sao đá thạch anh có thể sinh nguồn điện?

Tại sao đá thạch anh có thể sinh nguồn điện?

Khi ép vào đá thạch anh sẽ tạo nên nguồn điện nhỏ, hoặc cho một dòng điện nhỏ chạy...

DMCA.com Protection Status