Tinh thể đá spinel tự nhiên hình giác tứ diện

Tinh thể đá spinel tự nhiên hình giác tứ diện được khai thác tại vùng đất đá quý lục yên, Yên Bái, Việt Nam