Tag: Ammonites

Phân loại đá quý
Vỏ ốc hóa thạch (Ammolite)

Vỏ ốc hóa thạch (Ammolite)

Đá quý Ammolite là một loại đá quý hữu cơ giống như opal được tìm thấy chủ yếu dọc...

DMCA.com Protection Status