Tại sao đá thạch anh có thể sinh nguồn điện?

Khi ép vào đá thạch anh sẽ tạo nên nguồn điện nhỏ, hoặc cho một dòng điện nhỏ chạy qua cũng sinh ra nguồn điện mới. Cơ chế này là gì? (Tân)

Tại sao đá thạch anh có thể sinh nguồn điện?
Đá thạch anh ám khoi tinh thể

Bạn có thể để lại ý kiến tại mục bình luận phía dưới.