Tinh thể thạch anh tím loại nhỏ

Cụm tinh thể thạch anh tím tự nhiên loại nhỏ có màu sắc từ tím nhạt đến tím đậm