Tag: Bian

Phân loại đá quý
Đá Bian (Bian-stone)

Đá Bian (Bian-stone)

Đá Bian là loại đá nhọn được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Chúng thường...

DMCA.com Protection Status